Archiwa Prawo Kościół
Archiwa Prawo Kościół  
  Strona główna
  Organizatorzy
  Program konferencji
  Komitet naukowy
  Sekretariat konferencji
  Zasady uczestnictwa
  Noclegi
  Dojazd
Program konferencji

Program

 

1000-1010 –  Otwarcie Konferencji w Auli Teatralnej Centrum  Humanistycznego UWM 
                    Prof. dr hab. Grzegorz Białuński
                    Prorektor Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Przewodniczący
Prof. dr hab. Piotr Majer (UWM)


1010-1025Dr hab. Tomasz Nawicki  (KUL) - Rodzaje archiwów w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

1025-1040  - Ks. dr hab. Prof. UWM Mieczysław Różański (UWM) – Archiwa kościelne w systemie prawa polskiego.

 

1040-1055 - Ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler  (UWM)  - Archiwa diecezjalne i parafialne w Polsce.

 

1055-1110 - Dr Justyna Krzywkowska,  Mgr Aleksandra Bitowt (UWM) - Statuty archiwów diecezjalnych.

 

Przerwa kawowa

 

1130-1145 - Ks. prof. dr hab. Józef Marecki (Iнститут Церковниx Досліджень м. Луцьк Ukraina, UPJPII) -  Zasoby archiwów zakonnych – podobieństwa i różnice.

 

1145- 1200 - Dr Lucyna Rotter (UPJPII)- Archiwa zakonne w regułach i konstytucjach.

 

1200-1215- Dr Hanna Krajewska (PAN) -  Lux in acana. Dokumenty Archiwum Watykańskiego.

 

1215-1230 Dr Karol Maciejko (Archiwum Państwowe w Olsztynie) -  Archiwalia Kościoła katolickiego w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie.


Dyskusja

 

Zwiedzanie Archiwum i Muzeum UWM w Olsztynie i miasteczka akademickiego Kortowo.

 

Obiad w Centrum Konferencyjnym UWM


 
   
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja