Archiwa Prawo Kościół
Archiwa Prawo Kościół  
  Strona główna
  Organizatorzy
  Program konferencji
  Komitet naukowy
  Sekretariat konferencji
  Zasady uczestnictwa
  Noclegi
  Dojazd
Komitet naukowy

Komitet Naukowy (alfabetycznie)

Prof. dr hab. Grzegorz Białuński

Prorektor UWM, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;


Dr hab. prof. KUL Maria Dębowska

Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec
Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski

Ks. dr hab. Prof. UWM Mieczysław Różański
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ks. dr hab. Prof. UKSW Krzysztof Warchałowski
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Sitarz
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;

Ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 
   
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja